KATEGORIE

Zakres działalności

Krajowy Instytut Ubezpieczeń prowadzi w pełnym zakresie działalność: 

badawczą i konsultingową:
  • identyfikowanie ryzyk i tworzenie programów kompleksowego zarządzania ryzykiem, przeprowadzanie ekspertyz efektywności systemów ochrony ubezpieczeniowej;
  • tworzenie nowoczesnych programów aktywnie neutralizujących potencjalne zagrożenia;
  • analizowanie potrzeb rynku i konstruowanie nowych produktów ubezpieczeniowo-finansowych oraz opracowywanie strategii wprowadzania ich na rynek;
  • opracowywanie strategii rozwoju instytucji finansowych;
dydaktyczno-szkoleniową:
  • kształcenie prowadzi wyodrębnione w ramach struktur Instytutu Studium Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem, o statusie szkoły niepublicznej, na mocy odrębnego zezwolenia (NR 487/K/9);
projektowania przedsięwzięć gospodarczych:
  • w tym głównie tworzenie i restrukturyzacja instytucji finansowo-ubezpieczeniowych i innych podmiotów gospodarczych, także poza granicami Polski oraz pomoc w pozyskiwaniu partnerów do realizacji wybranych przedsięwzięć;
wydawniczo-popularyzatorską:
  • specjalistyczne publikacje książkowe, czasopisma branżowe, materiały szkoleniowe; 

opracowywanie i wdrażanie programów finansowych:

  • przygotowywanie, we współpracy z bankami i innymi instytucjami finansowymi, projektów finansowania różnorodnych przedsięwzięć oraz wdrażanie specjalnych programów produktów bankowych i inwestycyjnych dedykowanych określonym grupom zawodowym, np. członkom związków zawodowych czy grupom pracowników określonych instytucji. 

 

 


 

 

 

Kontakt

Krajowy Instytut Ubezpieczeń
- Insurance Institute in Poland
ul. Ksawerów 30 lok. 92
02-652 Warszawa
Tel.: +48 022 628 99 30
Fax: +48 022 628 99 31
e-mail:
wyślij wiadomość

więcej...

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Krajowy Instytut Ubezpieczeń