KATEGORIE

Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowo - Wschodniej - początek drogi

Autor: Romuald Holly
Czas i miejsce publikacji: Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 2001, s. 521.

 


Przedmiotem pracy jest przedstawienie, na podstawie wybranych parametrów, aktualnego stanu ochrony zdrowia w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, prognoza zmian, jakie powodują reformy w poszczególnych krajach, oraz - na tym tle - określenie najważniejszych uwarunkowań rozwoju systemu ochrony zdrowia w naszym Regionie. W pracy pojawia się również argumentacja na rzecz dołączenia do systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych komplementarnego systemu uzupełniającego, który utworzyłyby komercyjne towarzystwa ubezpieczeniowe.


 

Kontakt

Krajowy Instytut Ubezpieczeń
- Insurance Institute in Poland
ul. Ksawerów 30 lok. 92
02-652 Warszawa
Tel.: +48 022 628 99 30
Fax: +48 022 628 99 31
e-mail:
wyślij wiadomość

więcej...

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Krajowy Instytut Ubezpieczeń