KATEGORIE

Rekomendowane publikacje

 

  Publikacje książkowe 


Analiza problemu rezygnacji z ubezpieczeń życiowych w latach 1998-2002
Co się dzieje z naszymi ubezpieczeniami?

Dylematy rynku ubezpieczeniowego Europy Środkowej i Wschodniej - Autarkiczna hermetyzacja, regionalna konsolidacja czy paneuropejska integracja
 

Health Insurance in Poland and other Central and Eastern European Countries
Instrumenty ubezpieczeniowe w zarządzaniu ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa

Kazachski rynek finansowo-ubezpieczeniowy 

Międzynarodowe ubezpieczenia transportowe

Przywództwo. Encyklopedia Socjologii

Rynek finansowo-ubezpieczeniowy Europy Środkowo - Wschodniej wobec wyzwań globalizacji

Ryzyka polskiego rynku ubezpieczeń

Spółdzielczy zasób mieszkaniowy jako pole działalności ubezpieczeniowej

Strachowyje rynki Centralnoj i Wostocznoj Jewropy - programma sojedinienia 

Strategie zarządzania ryzykiem - postawy wobec ryzyka 

The Role of Insurance in Health Care System

Ubezpieczenia. Główne zagadnienia i tematyka przedmiotów podstawowych i wybranych specjalistycznych. Przewodnik dla studentów

Ubezpieczenia w ochronie zdrowia 

Ubezpieczenia w strategii bezpieczeństwa i zarządzania ryzykami banku

Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowo - Wschodniej - początek drogi

Ubezpieczanie ryzyk w e-gospodarce

Uzbecki rynek ubezpieczeniowo - finansowy 

Wstęp - od recenzenta, II i III Filar Ubezpieczeń Emerytalnych. Demograficzne i społeczne uwarunkowania ubezpieczeń

Zarządzanie ryzykami w bankach komercyjnych

Zarządzanie ryzykiem e-biznesu

Źródło pochodzenia kapitału a standing finansowy zakładów ubezpieczeń w Polsce w latach dziewięćdziesiątych
 

na górę strony ...

 

WYDAWNICTWA KIU


 Polityka Zdrowona

 Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowo-Wschodniej - początek drogi

Ubezpieczenia - przewodnik dla studentów

Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego jako obszaru strategicznej współpracy i rywalizacji

Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia w ochronie zdrowia

 

 na górę strony ...

 

 ARCHIWUM

  •  Referaty z konferencji 
     
  •  Artykuły prasowe 2005/1999

  •  Referaty z konferencji

Rola ubezpieczeń w systemie ochrony zdrowia na konferencji: Ubezpieczenia zdrowotne we współczesnej Polsce - uwarunkowania i perspektywy rozwoju.

System ubezpieczeń uzupełniających w systemie powszechnej opieki zdrowotnej na I Międzynarodowym Kongresie Ubezpieczeń Zdrowotnych: Rola ubezpieczeń w ochronie zdrowia

Kryteria ocen ratingowych zakładów ubezpieczeń

Wpływ inwestorów zachodnich na rozwój polskiego rynku ubezpieczeń

Ubezpieczenia ryzyk w handlu zagranicznym

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Audyt bezpieczeństwa w zarządzaniu ryzykami e - biznesu

Nowa ekonomia - szanse i zagrożenia. Ryzyko w e - gospodarce - metody ograniczania zagrożeń

Ubezpieczenia a bezpieczeństwo sieci komputerowych

Konsolidacja rodzimych (krajowych) rynków finansowo-ubezpieczeniowych Europy Środkowej i Wschodniej - odpowiedź na globalizację

Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem banku komercyjnego

Ku jednolitemu rynkowi finansowemu. Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowej

Ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ochrony zdrowia

Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego jako obszaru strategicznej współpracy i rywalizacji wiodących podmiotów finansowych

Procedury Lamfalussy jako systemowy instrument zarządzania ryzykami europejskiego rynku finansowo-ubezpieczeniowego
 

na górę strony ...
  •  Wybrane artykuły prasowe 1999/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

na górę strony ...


 

 

Kontakt

Krajowy Instytut Ubezpieczeń
- Insurance Institute in Poland
ul. Ksawerów 30 lok. 92
02-652 Warszawa
Tel.: +48 022 628 99 30
Fax: +48 022 628 99 31
e-mail:
wyślij wiadomość

więcej...

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Krajowy Instytut Ubezpieczeń