KATEGORIE

Oferta szkoleniowa

Proponujemy szkolenia w zakresie:

·        analizy ubezpieczeń,
·        technik sprzedaży, w tym sprzedaży ubezpieczeń,
·        prawa ubezpieczeń,
·        likwidacji szkód w ubezpieczeniach w obrocie z zagranicą,
·        ubezpieczeń należności celnych i podatkowych,
·       ubezpieczeń, prewencji i likwidacji szkód w międzynarodowym transporcie kombinowanym,
·        badań i oceny standingu finansowego firmy,
·        ubezpieczeń na życie,
·        systemu emerytalno-rentowego,
·        pracowniczych programów emerytalnych,
·        zarządzania ryzykiem,
·        instrumentów ubezpieczeniowych,
·        podstaw reasekuracji, wyceny i likwidacji szkód,
·       zarządzania ryzykiem systemu ubezpieczeń społecznych, emerytalnych i zdrowotnych.
·        zagadnień związanymi z marketingiem ubezpieczeniowym,
·        negocjacji,
·        technik skutecznej komunikacji,
·        planowania – zarządzania czasem,
·        retoryki w rozmowie handlowej,
·        sprzedaży pozytywnej i negatywnej,
·        typologii klientów i motywacji kupna,
·        treningu radzenia sobie ze stresem,
·        obsługi klienta,
·        metod motywowania i zarządzania zespołem,
·        zarządzania bezpieczeństwem oraz programami ubezpieczeń np. dla sektora farmaceutycznego,
·        współczesnego polskiego rynku świadczeń zdrowotnych w obszarze współpracy i rywalizacji podmiotów publicznych i prywatnych,
·        oferty produktów publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, firm abonamentowych, komercyjnych zakładów ubezpieczeń oraz z zasadami i kryteriami oceniania tych ofert,
·        procesu kontraktowania świadczeń przez płatników prywatnych i publicznych w praktyce,
·        wiedzy na temat instrumentów i procedur restrukturyzacji oraz przekształceń własnościowych, również w warunkach kryzysu,
·        procesów restrukturyzacji jako elementów rozwojowej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem,
·        użytecznej wiedzy, popartej wieloma praktycznymi przykładami,
·        kompleksowej wiedzy dotyczącej możliwości rozwoju przedsiębiorstw w Polsce,
·        regulacji prawnych, uwarunkowań ekonomicznych, a także procesów
·        związanych z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań oraz nowych produktów służących ekspansji rynkowej,
 
Nasze propozycje odpowiadają na potrzeby wynikające z toczących się bardzo dynamicznych przemian na rynku ubezpieczeń.
 
Właściwy dobór wykładowców gwarantuje słuchaczom nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w codziennej praktyce. Wykładowcami na naszych szkoleniach, seminariach są zarówno wykładowcy z wiodących wyższych uczelni w Polsce, jak i specjaliści praktycy.
 
Studium realizuje swoją ofertę szkoleniową we współpracy z instytucjami naukowymi, kulturalnymi, społecznymi w kraju i za granicą.
 
Oferta kształcenia w Studium adresowana jest do:
 
1) pracowników:
-   towarzystw ubezpieczeniowych,
-   funduszy emerytalnych,
-   agencji ubezpieczeniowych,
-   firm brokerskich,
-   towarzystw reasekuracyjnych,
-   firm marketingowych,
-   jednostek ochrony zdrowia,
-   praktykujących lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów,
-   prawników,
-   ekonomistów
oraz przedstawicieli innych zawodów związanych z funkcjonowaniem, organizowaniem, działalnością i zarządzaniem podmiotów systemu ubezpieczeń i ochrony zdrowia, zarówno w Polsce, jak i za granicą.
 
2) osób zarządzających jednostkami w urzędach samorządów wojewódzkich, miejskich i powiatowych,
 
3) osób współpracujących z ubezpieczycielami komercyjnymi
 
4)  klientów firm ubezpieczeniowych, szczególnie zaś osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za zawieranie i obsługę umów ubezpieczenia,
 
5) osób, które zamierzają prowadzić działalność w zakresie usług ubezpieczeniowych,
 
6)  osób, od których z tytułu prowadzenia działalności zawodowej lub gospodarczej wymagana jest znajomość istoty i zasad funkcjonowania instytucji ubezpieczeniowych,
 
7)  osób, zainteresowanych zdobywaniem nowych kwalifikacji, uaktualnianiem wiedzy i profesjonalnym przygotowaniem do pracy w jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia,
 
8)  osób, pragnących poznać tajniki takich prestiżowych zawodów, jak doradca czy agent ubezpieczeniowy.
 
9)  osób przygotowujących się do podjęcia studiów MBA lub MPA
 
 
Chcąc skorzystać z konkretnej propozycji szkolenia lub kursu należy zgłosić się na adres studium@kiu.com.pl
 
Uruchomienie kursu bądź szkolenia możliwe jest po zgłoszeniu się co najmniej  10-15 uczestników.
 

Przejdź do poprzedniej strony...

Kontakt

Krajowy Instytut Ubezpieczeń
- Insurance Institute in Poland
ul. Ksawerów 30 lok. 92
02-652 Warszawa
Tel.: +48 022 628 99 30
Fax: +48 022 628 99 31
e-mail:
wyślij wiadomość

więcej...

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Krajowy Instytut Ubezpieczeń