KATEGORIE

Certyfikat jakości Dobra Polisa

Krajowy Instytut Ubezpieczeń zainicjował przedsięwzięcie polegające na wyróżnianiu produktów ubezpieczeniowych, które spełniają ściśle określone, surowe kryteria i zostaną uznane przez specjalnie w tym celu powołanych kompetentnych "sędziów", wybitnych reprezentantów sektora ubezpieczeniowo-finansowego, tworzących kilkunastoosobową Radę Ekspertów, za jednoznacznie "przyjazne" ich nabywcom. Produkty takie są oznaczane specjalnym znakiem "Dobra Polisa".

 

W efekcie, zakłady ubezpieczeń i ich agenci otrzymują liczący się "oręż" w walce o pozyskiwanie klienta. Jest to więc także istotne wyróżnienie zakładu ubezpieczeń, jako twórcy produktu, który uzyskał najwyższą ocenę jakości. Certyfikat "Dobra Polisa" został jednak przygotowany przede wszystkim z myślą o kliencie rynku finansowo-ubezpieczeniowego. Znakiem tym są wyróżniane szczególnie atrakcyjne dla klienta (najbardziej "przyjazne" dla konsumentów) produkty ubezpieczeniowe. Atrakcyjność produktu ubezpieczeniowego, któremu zostaje przyznany Certyfikat "Dobra Polisa" w szczególności przejawia się: czytelnością i jednoznacznością umowy ubezpieczenia (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia), dostosowaniem produktu do rzeczywistych potrzeb klienta i warunków polskiego rynku, metodami ustalania wysokości odszkodowania, a także elastycznością produktu (możliwością adaptacji umowy do indywidualnych potrzeb klienta) i oczywiście jego ceną.
Do przyznania Certyfikatu "Dobra Polisa" niezbędne jest także by zakład ubezpieczeń, którego produkt jest zgłaszany do certyfikacji, charakteryzował się wskaźnikami finansowymi na poziomie gwarantującym jego wypłacalność - jest to dodatkowa gwarancja ochrony interesów konsumenta.

Certyfikat "Dobra Polisa" przyznawany jest zgodnie z publicznie ogłoszonym Regulaminem (dostępny m.in. na stronie internetowej Krajowego Instytutu Ubezpieczeń - www.kiu.pl), według zdefiniowanych kryteriów, co zapewnia jednolity standard oceny wszystkich zgłoszonych produktów. Lista produktów, które otrzymały Certyfikat jest publikowana w prowadzonym przez Krajowy Instytut Ubezpieczeń Rejestrze Certyfikatów (dostępnym w siedzibie i na stronach internetowych Instytutu). Produkty, którym przyznano Certyfikat, mogą być oznaczane (np. na drukach OWU czy w innych materiałach informacyjno-reklamowych) zarejestrowanym znakiem graficznym z napisem "Dobra Polisa". Rozwiązanie takie umożliwia potencjalnym nabywcom danego produktu ubezpieczeniowego uzyskanie szybkiej i czytelnej wskazówki na temat atrakcyjności oferowanego ubezpieczenia. Jest to szczególnie istotne dla konsumentów indywidualnych, nie korzystających z pomocy fachowych, bezstronnych doradców (brokerów) i nie posiadających odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia, niezbędnych do oceny faktycznej wartości produktu ubezpieczeniowego.

 

Właśnie z myślą o takich osobach dokonujących wyboru ubezpieczenia (np. w ramach gospodarstwa domowego czy prowadzonej osobiście działalności gospodarczej albo przystępujących do programów ubezpieczeń grupowych) powstał Certyfikat "Dobra Polisa". Ma on być dla nich pewnego rodzaju "znakiem jakości", wyróżniającym produkty ubezpieczeniowe skonstruowane w sposób rzetelny i faktycznie spełniające potrzeby ubezpieczonych. Nie zwalnia to oczywiście nabywców polis od obowiązku zapoznania się z warunkami umowy ubezpieczenia i podjęcia samodzielnej decyzji czy akurat ten właśnie produkt, ze względu na specyficzne, indywidualne potrzeby i oczekiwania poszczególnych gospodarstw domowych albo małych przedsiębiorstw, jest im potrzebny. Certyfikat "Dobra Polisa" stanowi zatem ważny krok w kierunku poprawy standardu na rynku produktów ubezpieczeniowych, który niesie korzyści zarówno konsumentom jak i całemu środowisku ubezpieczeniowemu.

 

 "Dobra Polisa" w prasie:

  1. Gazeta Bankowa nr 27
  2. Gazeta Bankowa nr 44

Kontakt

Krajowy Instytut Ubezpieczeń
- Insurance Institute in Poland
ul. Ksawerów 30 lok. 92
02-652 Warszawa
Tel.: +48 022 628 99 30
Fax: +48 022 628 99 31
e-mail:
wyślij wiadomość

więcej...

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Krajowy Instytut Ubezpieczeń